Kiểm tra bảo hành

Đang tìm kiếm...

Xem chi tiết chính sách bảo hành!

Điều kiện bảo hành

  • Sản phẩm còn trong hạn bảo hành tại thời điểm khách hàng yêu cầu.
  • Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi kỹ thuật trong quy trình sản xuất.
  • Sản phẩm phải còn nguyên dạng, nhãn sản phẩm, kiểu sản phẩm, số sê ri (S/N).
  • Sản phẩm không thuộc trường hợp bị từ chối bảo hành.
Xem Thêm